Det forventes at Aalborg Kommune snarligt gennemfører et borgermøde for at veje de lokales interesser, inden en endelig politisk beslutning

GISTRUP: I forbindelse med byudviklingsplanen for Gistrup er der sammen med REMA 1000 udtrykt ønske om at opføre en ny REMA-dagligvarebutik på hjørnet af Hadsundvej/Nøvlingvej.

Realiseringen af projektet vil i høj grad være afhængig af om borgerne i Gistrup synes, at det er en god idé.

Den nye butik er disponeret og tilpasset med det formål at sikre en god og sikker trafikudvikling, at understøtte den eksisterende butiksstruktur og at påvirke bymiljøet positivt. Butikken vender indgangen mod den eksisterende bymidte, der fungerer som et dagligt mødested for byens borgere. Dette vil den nye REMA1000 butik styrke ved at sikre en helt unik kobling til Gistrup Banesti i form af et torveareal, der åbner op mod stien og byder gående og cyklende velkommen. Butikkens parkeringsareal afgrænses mod Hadsundvej af en række opstammede træer, der er med til at fastholde Hadsundvejs karakter som en bygade tæt flankeret af bebyggelse og beplantning.

Selve butikken opføres i robuste og langtidsholdbare materiale. Facaden er tegl og indpasser sig i området ved en diskret sandfarvet nuance, der spiller godt sammen med ejendommene på modsatte side af Hadsundvej.

Langs butikkens varegård er det nødvendigt med støjafskærmning ud til Beltoften. Skærmen kan begrønnes, så den falder naturligt ind i gadens grønne forhaver.

- Det er et rigtig godt projekt for Gistrup, som i den grad vil styrke byen. Kombineret med en ny gangtunnel samt et kundetoilet til gavn for ikke mindst de ældre i området, vil man tilgodese både unge og ældre siger formanden for én af Alabu Boligs afdelinger i Gistrup, Kim Bonderup.

Det forventes at Aalborg Kommune snarligt gennemfører et borgermøde for at veje de lokales interesser, inden en endelig politisk beslutning.

Processen med at behandle og vedtage en udvidelse af den eksisterende bymidte er en kommunalpolitisk proces, der forudsætter, at kommunen i en offentlig høring indkalder til ideer og forslag til den foreslåede udvidelse af bymidten. Dernæst udarbejdes der et lokalplansforslag og et forslag til kommuneplantillæg. Når disse forslag er godkendt politisk, sendes planerne ud i offentlig høring, hvorefter det besluttes, om planerne kan vedtages endeligt. Den samlede proces med at sikre det nødvendige plangrund forud for byggetilladelse og anlægsfasen tager typisk et år.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...