Medlemsmøde i Gistrup Idrætscenter 6. februar

GISTRUP: LKB-Gistrups store afdeling i petanque får i år fornøjelsen at slutte rækken af medlemsmøder foruden for hovedgeneralforsamlingen i LKB-Gistrup midt i februar. Afdelingen har i den forgangne sæson været uden formand, idet den mangeårige formand og stifter af afdelingen, Jan Pedersbæk, valgte at trække sig. Det er heldigvis lykkedes at køre afdelingen videre siden da, men alt andet lige handler det på medlemsmødet onsdag 6. februar klokken 19 i Gistrup Idrætscenter primært om at få valgt en formand.

En af konsekvenserne af den manglende formand har været, at flere af de traditionsrige sociale arrangementer i afdelingen ikke er blevet til noget. Spillemæssigt har de mange hold igen i sæsonen 2018 deltaget i de forskellige rækker af den såkaldte ”Limfjordsturnering” under DGI Nordjylland, og her lykkedes det sidste år for første gang i klubbens historie nogensinde at vinde A-rækken. Det gav efterfølgende adgang til DGI’s landsmesterskab senere på året, og det var en stor oplevelse for de deltagende spillere.

Som de foregående år skal der fremlægges regnskab og budget, og der skal sættes dato på de mange forskellige arrangementer i løbet af 2019 - ikke mindst datoen for årets standerhejsning. Der skal også tages stilling til en løbende vedligeholdelse af det store baneareal, der skal være alt andet end grønt, når der spilles på den lokale stenmel.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...