Mådehold i alle afdelinger samt stigende kontingentindtægter i LKB-Gistrup

GISTRUP: På hovedgeneralforsamlingen i LKB-Gistrup forleden kunne kasserer Bent Sørensen fortælle, at LKB-Gistrup igen havde et pænt overskud i forbindelse med årsregnskabet for 2018. Således blev det på papiret til et overskud på 427.882 kroner, men heraf er der aftalte hensættelser til mange af klubbens ni forskellige afdelinger på i alt 296.922 kroner, så det reelle overskud er på 130.960 kroner.

Baggrunden for det flotte resultat er stærkt stigende kontingentindtægter samt overskud på øvrige arrangementer og ikke mindst mådeholdenhed af alle afdelinger, der holdt deres budget og i flere tilfælde endda til den gode side. Modsat tæller, at LKB Cup 2018 med færre hold tilmeldt gav et noget mindre overskud end håbet, fortalte kassereren, der naturligvis også glædede sig over, at der pr. 31. december 2018 var registreret i alt 1912 medlemmer i LKB-Gistrups ni forskellige idrætsgrene.

Før fremlæggelsen af endnu et flot regnskab havde hovedformand Bjørn Skovhus i sin beretning glædet sig over et godt vejr til LKB Cup 2018 og understregede i forsættelse heraf, at LKB-Gistrup er med i Sør Cup i Norge som en form for genvisit.

- Den årlige cup er en meget vigtig brik i klubbens økonomi, og derfor er den tilsyneladende dalende interesse for at være med i vores cup meget bekymrende, understregede formanden videre.

Det var til gengæld positivt, at der igen var mere end 400 med i oktoberfesten sidste år, og LKB Run fik sin debut som løbsarrangør med 115 deltagere i et lokalt Trail-løb i Lundby Bakker.

I basketball er der godt gang i seniorerne i indeværende sæson, hvor der ikke er nogle ungdomshold, og i volleyball går det godt i 2. division hos herrerne samt for de mange motionister. Fodboldafdelingen har et stort problem med at være en af de meget få klubber i Aalborg, der endnu ikke har fået en kunstgræsbane, men heldigvis var banerne usædvanligt tørre i store dele af sæsonen 2018. Motionsafdelingen har haft et rigtigt godt år og er vokset helt ud af lokalerne, og efter ét års venten har petanque-afdelingen fået en ny formand. I bestræbelserne på at få nogle flere til at være aktive ledere i badminton er opgaverne ved at blive delt og defineret, og endelig er klubben ved at starte en afdeling op med e-sport ved hjælp af otte frivillige, fortsatte formanden.

Omkring ”Gateway-projektet” har der været en høring med naboerne omkring frygten for støjen fra det forsamlingshus, der nu ikke bliver til noget.

- Det tyder det til gengæld på, at projektet i øvrigt gør, og derfor kan det i løbet af foråret eller forsommeren blive aktuelt med en ekstraordinær generalforsamling for at få et endeligt tilsagn fra vores egne medlemmer om at gå med i projektet, sluttede Bjørn Skovhus sin beretning.

Et af punkterne på dagsordenen var efterfølgende en opdatering af vedtægterne for at slå fast, at æresmedlemmer har stemmeret. Derudover blev fristen for afviklingen af årets generalforsamling udvidet til også at omfatte marts måned, og kravet om en ekstraordinær generalforsamling blev ændret fra et krav på 2/3-dele af medlemmerne til fem procent af medlemmerne.

Under valgene til hovedbestyrelsen blev formanden Bjørn Skovhus og aktivitetskoordinator Kenneth Vestergaard samt Kjeld Mølbæk alle genvalgt, og da kasserer Bent Sørensen valgte at trække sig i utide, blev Rene Wiebenson nyvalgt som kasserer. Dermed var der endnu en ledig plads i hovedbestyrelsen, og den gik til Claus Buchwaldt, mens Michael Damsgaard og Lene Bengtson blev valgt som suppleanter. Afslutningsvis blev formændene for de ni afdelinger præsenteret samt godkendt ,og der var i år to nyvalg i form af Brian Mølgaard i fodbold og Inger Edvardsen i petanque.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...