Generalforsamling 26. marts, hvor formand ikke ønsker genvalg

GISTRUP: Tirsdag 26. marts klokken 19 har Ørnehøj Golfklub indkaldt de omkring 1500 medlemmer til den ordinære generalforsamling, og det sker i golfklubbens meget hyggelige lokaler på Gammel Lundegårde 70 i Gistrup.

Efter valg af en dirigent er der først en beretning om klubbens drift i det seneste kalenderår. Efterfølgende vil kassereren fremlægge det reviderede regnskab til godkendelse, inden der forelægges et budget for 2019 med fastsættelse af medlemskontingenter og indmeldelsesgebyrer. I modsætning til de senest foregående år er der i år ingen forslag fra hverken bestyrelsen eller medlemmerne, så der kan umiddelbart fortsættes med valg af bestyrelsesmedlemmer.

Siden sidste generalforsamling er Morten Bech trådt ud af bestyrelsen og i stedet er Søren Bols indtrådt som suppleant. Da den nuværende formand Svend Tøfting ikke ønsker genvalg, er det givet, at Ørnehøj Golfklub får en ny formand efter generalforsamlingen, og da Jørgen Christiansen heller ikke ønsker at blive genvalgt, har bestyrelsen indstillet Christian Skou og Niels Hansen som nye emner til bestyrelsen. Derudover er Kim Johansen og Søren Bols på valg, og de er begge villige til genvalg. Endelig foreslår bestyrelsen Lene Christoffersen valgt som suppleant til den nye bestyrelse.

Som aftalt er årsrapporten for 2018 indeholdende resultatopgørelse og status allerede lagt på klubbens hjemmeside, men den kan også afhentes i skriftlig udgave på golfklubbens kontor inden den forestående generalforsamling - således at medlemmerne har mulighed for at gennemse materialet inden generalforsamlingen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...