KystbySamrådet og kommunen sammen om at lave et samlingshuset i Mou for børn, unge, ældre og gamle

MOU: Mou får et samlingshus i naturen uden for døren mellem Skolen, Pleje- og Aktivitetscenter og Rehabiliteringscentret. Nørtlehuset er et samarbejde om naboskab mellem de kommunale matrikler og med KystbySamrådet. Fire forvaltninger er med i tiltaget om at etablere det fælles hus og uderum - til gavn for børn, unge, ældre og gamle.

Fredag 16. november 2018 var der rejsegilde og fest for at hylde de lokale håndværkere og med bedste ønsker for det nye hus. Nørtlehuset med store vinduer og højt tag og udearealerne med amfiplads, bål, træer, overdækning betyder, at vi har et sted tæt på naturen med ly og læ for vind, regn og sol.

Huset er designet af formand for KystbySamrådet Egon Møldrup, som er tovholder på projektet sammen med ergoterapeut Lise Nevstrup Andersen, der har fokus på tilgængelighed så kørestolsbrugere kan være med i de fælles aktiviteter i huset og udearealerne omkring.

Udearealerne formes i samarbejde med Park & Natur fra By- og Landskabsforvaltningen. Pengene er kommet fra By- og Udviklingspuljen til landdistrikterne ved Sundheds- og Kulturforvaltningen. Egon Møldrup er ansat på Mou skole i Skoleforvaltningen og Lise Nevstrup Andersen i Ældre-og Handicapforvaltningen.

Huset og udearealerne er en del af projekt Mou ”Naturen i centrum i Mou og omegn”.

Ved rejsegildet var der 250 gæster fra KystbySamrådet, børnehaven, dagplejere og de involverede institutioner. Der var sang, tale og traktement fra Sejlflod Hotel, som det hører sig til.

Om navnet fortæller Lise Nevstrup Andersen fra kommunen, at man har valgt navnet nørtle, fordi det passer bedre til naturen og landskabet.

- Vi ville ikke bruge ordet nørkle som anvendes til håndarbejde. Det var for pussenusset for os. Stedet her skal være mere fysisk og varieret i aktivitetsmulighederne. Ordet nørtle anvendes i forbindelse med læderarbejde, som er sejt materiale. Her på egnen ved Limfjorden og Kattegat skal natur være hårdfør og sejlivet for at klare sig. Og det afspejler sig i omgivelserne og mennesker der skal bruge huset, siger Lise Nevstrup Andersen.

Udelivet styrkes

Nørtlehuset har store vinduer og højt tag som hvælver og danner rum for aktiviteter i og omkring huset. Uderummene etableres med amfiplads til teater, sang, udeundervisning, bål og samling. Omkring plantes frugttræer og bærbuske og etableres bunddække og græsser til forbedring af biodiversiteten.

Formålet er at børn, unge, ældre og gamle kan komme i naturen lige uden for døren – selv med rollator og kørestol. Det skal gerne give mere udeliv, bedre mental sundhed og at mennesker mødes lige uden for døren. Huset forlænger muligheden for at være ude og danner ly og læ for vind, regn og sol.

Det gode naboskab

Det fælles hus og pladsen omkring skal bruges til at nørtle i. Det betyder at her kan vi lave håndværk, for eksempel snitte, synge, plante blomster, lære biologi, lave teater. Huset og pladsen er et sted at mødes og et sted at lære af hinanden på tværs af matrikler og generationer.

I processen arbejder institutionerne med at være bedre naboer og tænke på hinanden, når der holdes arrangementer eller når der skal lånes redskaber og rum af hinanden. Det handler om socialt- og økonomisk bæredygtighed, hvor det at skabe sammen kommer i fokus. Selve huset og endda flere delprojekter i Mou for eksempel Bytorvet og Pladsen i Kirkeskoven og ruterne i landskabet er skabt på denne måde med baggrund i at KystbySamrådet søger fondsmidler i partnerskab med de kommunale institutioner og i samarbejde med foreninger og beboere i Mou og omegn.

På tværs af generationer

I processen var der ønske om et drivhus til at drive planter. Arbejdsgruppen har fortolket på ønskerne og har omsat det til et mere solidt hus, hvor der kan foregå spontane eller planlagte tiltag hvor alle kan være med og hvor børn og ældre lærer af hinanden. For eksempel når en lærer planlægger at have undervisning i huset, så må de gamle komme med i undervisningen eller sidde og se på. Eller når de gamle planter blomster, så skal de inviterer de børn med, som kommer til plantebordet.

Det er et sted, hvor generationer mødes og lærer af hinanden og hjælper hinanden. For eksempel hvis DUS-børnene snitter pinde, så kan de spørge de ældre om hjælp til at slibe knivene. Det kan også være et område hvor man fejrer sin fødselsdag – velvidende at der kan komme uventede gæster på besøg.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...