Stor udskiftning i Gistrup Beboerforenings bestyrelse

GISTRUP: På generalforsamlingen i Gistrup Beboerforening forleden var der stor udskiftning i bestyrelsen, for efter at den lokale beboerforening har været i stærk fokus gennem et travlt og begivenhedsrigt år, er Anker Lohmann Hansen, John Hansen og Hanne Grau Jensen trådt ud af bestyrelsen. Det gav nyvalg til Brian Andersen, Lise Suhr Mogensen og Bjørn Skovhus, mens der var genvalg til kasserer Birgitte Gregersen. Endelig var der genvalg til Carl Werner Jensen som revisor og nyvalg til Vita Werner Jensen som revisorsuppleant.

Den afgående formand Karl Korfits havde før valgene indledningsvis konstateret i sin beretning, at der er mange planer på bordet i øjeblikket omkring Gistrup. Således var der i ”Dybbroparken” lagt op til en ekstrem høj bebyggelsesprocent både i lokal- og kommunalplanen, og fremtrædende folk i Aalborg kaldte det for et overgreb på Gistrup. Opbakningen til trods blev den endelige bebyggelsesprocent på 55, og det er pænt over de 30-40 procent, der normalt er gældende i Gistrup. Politisk er Gistrup endt mellem to stole for hver gang, der er blevet søgt om penge til lokale projekter, er ansøgningerne konsekvent blevet afvist. Derfor var det med stor glæde at beslutningen om, at kommunen nu vil udarbejde en ny byudviklingsplan for Gistrup, blev modtaget.

Høringssvaret fra Gistrup Beboerforening kunne have været bedre, og da bestyrelsen erfarede, at flere af punkterne ikke var i overensstemmelse med de lokale borgers ønsker, valgte beboerforeningen at revidere de fremsendte ønsker til kommunen. Også lokalplanen omkring ”Spar Es” har været en meget vanskelig proces, for her kommer flere lokale ønsker tilsyneladende ikke igennem.

- Det har længe været et stort ønske at få et nyt forsamlingshus til at holde lokale mærkedage i, men det er ikke længere muligt, og derfor har beboerforeningen erkendt, at det vigtigste trods alt er at få bevaret kulturhusdelen i ”Gateway-projektet”, konstaterede Karl Korfits videre i sin beretning. På det seneste er der også tit blev diskuteret fremtidige busforbindelser til Gistrup som følge af, at de store plusbusser stopper ved Universitetshospitalet.

Det er gået lidt lettere på andre felter, for i samarbejde med Stadsgartneren er der blevet sat informationsskilte op ved de lokale historiske minder, og Spar Nord Fonden gav et pænt tilskud til julebelysningen i Gistrup. Efter det er aftalt, at den hidtidige fælles hjemmeside for både beboerforeningen og samrådet skal deles i to, er bestyrelsen tæt på at være klar med en selvstændig hjemmeside, sluttede formanden sin beretning.

Kasserer Birgit Gregersen fremlagde derefter årsregnskabet for 2018, der efter indtægter på 31.578 kroner og udgifter på kun 18.750 kroner fremviste et overskud på 12.828 kroner, hvorefter status pr. 31. december 2018 er øget til 58.967,59 kroner. Det blev i forbindelse med gennemgangen af regnskabet konstateret, at omkring 150 medlemmer af den lokale beboerforening er for lidt så for at få fat i flere medlemmer, forbliver kontingentet uændret her i 2019.

Under indkomne forslag blev et sæt opdaterede vedtægter for beboerforeningen vedtaget og et forslag om at arbejde for primært at få et kulturhus op at stå, var blevet indhentet af udviklingen og blev derfor trukket tilbage.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...