Mange kritiske røster ved borgermøde om eventuel kommende bebyggelse på ”Spar Es-arealet” midt i Gistrup

GISTRUP: Der var pænt fremmøde forleden, da Gistrup Beboerforening holdt et debatmøde omkring en lokalplan omkring en eventuel kommende bebyggelse på ”Spar Es-arealet” midt i Gistrup. Den pågældende plan er ude til høring, så derfor ville beboerforeningen lodde stemningen inden fristens udløb 4. februar.

Formanden for beboerforeningen, Karl Korfits, bød velkommen og erindrede de fremmødte om, hvad Aalborg kommune havde lovet i forbindelse med diskussionen omkring en tilsvarende plan i Dybbroparken. Her var bebyggelsesprocenten som udgangspunkt helt oppe på 60 og der skulle bygges etageboliger. Det var der så stor utilfredshed med, at der i forbindelse med ”Spar Es-arealet” blev lovet normale tilstande gældende for Gistrup med maksimalt en bebyggelsesprocent på 40 og ingen etageboliger samt en maksimal byggehøjde på 7,5 meter.

I den foreliggende plan er intet af det omtalte overholdt.

Fra beboerforeningen har det også tidligere været påpeget, at der mangler boliger til ældre, som gerne vil sælge deres store huse til børnefamilier og der mangler boliger til de nyskilte med børn på Gistrup skole. Derudover er det også gentagne gange understreget, at det skal være byggeri af en høj kvalitet for at passe ind i Gistrup, og endelig skal det være en blanding af ejer- og lejeboliger samtidigt med, at beboerne i Gistrup skal inddrages i processen, understregede Karl Korfits inden debatten blev givet fri.

Høj nabohuse

I den fremlagte lokalplan er der to boligenheder med henholdsvis 20 og 21 boliger i, og de er alle på over to etager. En del af de fremmødte på mødet var naboer og de udtalte stor frygt for at få alvorlige problemer med indkig for de eksisterende huse omkring den kommende bebyggelse er i mange tilfælde lavere placeret end de nye og større huse. Derfor var der enighed om, at én af indsigelserne skulle opfordre til at bygge så lavt som muligt mod skel - gerne i kun én etage.

I planen var der oprindelig indregnet 30 procent af arealet til et rekreativt område, men Aalborg Kloak A/S har behov for at få et forsinkelsesbassin til regnvand i området indtil separeringen af kloakkerne i Gistrup er færdig engang først i 30’erne, for der regnes nu med start på det omfattende kloakarbejde i 2028. Blandt de fremmødte talte flere også for et større areal til et grønt område, og der var ikke tilfredshed med, at et teknisk anlæg talte med ved udregningen af bebyggelsesprocenten.

Da den pågældende del af Gistrup også er indvindingsområde for grundvand skal der i indsigelsen også stilles krav om brug af sprøjtemidler og saltning.

Der var også et stort ønske om at få en legeplads på det rekreative område mod øst langs stien mellem Hadsundvej og Lyngtoften, som bibeholdes.

Endelig så flere af de fremmødte gerne, at der i den kommende bebyggelse også blev plads til et bofællesskab.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...