Stort fremmøde, da formand aflagde beretning om et meget positivt år

GISTRUP: På medlemsmødet i LKB-Gistrups gymnastikafdeling forleden kunne formanden Lene Michelsen ikke bare glæde sig over et flot fremmøde, men også over et par gode sæsoner i gymnastik.

Som formanden indledningsvis nævnte i sin beretning er det lidt atypisk, at det handler om to sæsoner, for afdelingen er på nuværende tidspunkt reelt midt i sæsonen 2018/19.

Forud for starten på den nuværende sæson har det efter ønske fra klubbens revisor været nødvendigt at lave en ny model for godtgørelse af instruktører, og det har ført til en ny samarbejdsaftale med både instruktører og hjælpeinstruktører. Både den forrige sæson og den igangværende har givet masser af gymnaster, og en af opgaverne for bestyrelsen har derfor været at finde flere instruktører til supplerende hold for at minimere ventelisterne. Det er også lidt af en opgave at skabe mere plads i hallerne til de mange, der melder sig til springgymnastik. Endelig er der glædeligvis mange opvisninger rundt i landsdelen både at planlægge og at holde lokalt, fortsatte Lene Michelsen sin beretning.

LKB-Gistrup og DGI Nordjylland har i flere år samarbejdet med Vejgaard Gymnastikforening om et par landsdelsjuniorhold, der træner i Nordkraft i Aalborg. Da sidstnævnte nu er trådt ud af samarbejdet efter eget ønske fra starten af sæsonen 2018/19, er det besluttet at slå regnskabet for landsdelsjuniorholdene sammen med regnskabet for LKB-Gistrups gymnastikafdeling i øvrigt, og derfor er tallene ikke direkte sammenlignelige i år, understregede formanden videre.

En anden stor opgave for afdelingen har været at få dækket en række aftenvagter i klubbens cafeteria for at der kan holdes åbent på alle hverdage, og endelig har alle instruktører fået nyt tøj at gøre med i den igangværende sæson. Det er meget vigtigt med en aktiv instruktørpleje, for der skal ikke findes nye for dem, der heldigvis vælger at blive. Derfor sørges der for en løbende uddannelse af afdelingens instruktører, for det handler også om at følge med tidens trend for at få fyldt gymnastikholdene op. Med i alt 547 gymnaster fordelt på 23 hold med i alt 53 instruktører er det vist gået meget godt, sluttede en stolt Lene Michelsen sin beretning.

Den økonomiansvarlige Inge Damsgaard kunne efterfølgende berette om et meget flot regnskab med godt 666.000 kroner i indtægter og knap 483.000 kroner i udgifter, så overskuddet i 2018 bliver på 183.000 kroner. Der er for indeværende år 2019 budgetteret med indtægter på 610.000 kroner og udgifter på 590.000 kroner, så med 547 gymnaster i gang i sæsonen skal de tal nok holde.

Under de afsluttende valg til afdelingsbestyrelsen var der genvalg til formanden Lene Michelsen, mens Mette Kvist Mortensen blev nyvalgt som økonomiansvarlig til erstatning for Inge Damsgaard, der ikke ønskede genvalg. Det gjorde Mette Freyvall Jonassen og Ulla Madsen heller ikke som menige bestyrelsesmedlemmer, så her var der nyvalg til Hanne Bregendahl og Rikke Vandvig, mens Gitte Schmidt, Mette Barrett og Mette Holt samt Eva Andresen alle blev genvalgt.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...